#
ul. Piaseczna 18, 25-415 Rzeszów 888-369-741 kontakt@bestbusiness.com.pl

Studia magisterskie w dziedzinie konopi indyjskich już dostępne

Stopień magistra w dziedzinie konopi indyjskich już dostępny

Posted by Marihuana Doctors on 10/31/2019 in Medyczna marihuana

Zaktualizowano 21 stycznia 2020. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Uniwersytet Maryland, Baltimore uruchomił program Master of Science in Medical Cannabis Science and Therapeutics, pierwszy tego rodzaju program w kraju. Program dwuletni, w większości internetowy program studiów magisterskich ma na celu przygotowanie studentów do pracy w różnych aspektów przemysłu konopi indyjskich, w tym wspierania pacjentów, konsultingu dla dla branży medycznej marihuany, inicjowania badań naukowych oraz opracowywania polityki dotyczącej medycznej marihuany, zgodnie z informacjami zawartymi na na stronie internetowej programu.

"Przeprowadzono szereg badań, głównie z udziałem pracowników służby zdrowia, wskazujących na istnienie luki lukę edukacyjną związaną z medyczną marihuaną, że pracownicy służby zdrowia chcą więcej edukacji, ponieważ pacjenci przychodzą do nich z pytaniami na temat konopi i ich zastosowań terapeutycznych" - powiedziała dr Leah Sera, dyrektor programu. Washington, DC, publiczna stacja radiowa WAMU.

Pierwsza klasa miała liczyć tylko 50 studentów, ale ale po otrzymaniu 506 zgłoszeń uniwersytet zwiększył liczebność klasy do 150 osób.

Nasiona konopii - farmanasion.pl
#